Geoinformatiikan tutkimuspäivien 2015 esitykset

Keskiviikko 20.5.

Pääpuheenvuorot

Tuuli Toivonen (Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto): Identifying global scale priority areas for biodiversity conservation.
Juha Oksanen (Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos): Big data from mobile sports app – opportunities and constraints.

 

Geoinformatiikan alan tutkimus esittäytyy

Paula Ahonen-Rainio (Aalto-yliopisto): Maastotietojen vaikuttavuusmallin rakentaminen.
Ville Mäkinen (Paikkatietokeskus, MML): Valuma-alueiden epävarmuuskartat: eräajona koko Suomesta tai vuorovaikutteisesti purkupisteille
Kirstin Böttcher (SYKE): Satellite-observed start of vegetation active season in Finland and comparison with estimates from biosphere model.

 

Geoinformatiikan alan tutkimus esittäytyy

Anssi Lensu (Jyväskylän yliopisto): Luontoarvojen ja muiden kustannusten huomiointi maankäytön suunnittelussa.
Elina Kasvi (Turun yliopisto): Laserkeilaussovellukset jokitutkimuksessa
Kai Mäkisara (Luonnonvarakeskus, LUKE): Monilähteisen VMI:n ongelmia ja ratkaisuja.
Lauri Korhonen (Itä-Suomen yliopisto): Valtakunnalliset laserkeilauspohjaiset puuston pituus – ja tilavuusmallit.

 

Torstai 21.5.

Geoinformatiikan alan tutkimus esittäytyy

Olle Järv (Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto): Matkapuhelindatan käyttö alueellisessa tutkimuksessa.
Jaakko Korhonen (Open Knowledge Foundation Finland): Lajirikkauskartta
Virve Heilimo(GTK): GTK:n paikkatietopalvelut.
Risto Viitala (HAMK/Evo): Paikkatietoa Evolta – paikkatieto opetuksen ja yhteistyön kohteena.

 

Geoinformatiikan alan verkostot esittäytyvät

Niina Käyhkö: Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET
Teemu Saloriutta: Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasian neuvottelukunta PATINE
Sanna Marttinen: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä Lynet.
Juha Saarentaus: Finnish Location Information Cluster FLIC.
Ulla Järvinen: ProGIS ry
Teemu Saloriutta: Geoforum Finland

 

Geoinformatiikan menetelmät ja paikkatietopalvelut

Kylli Ek (CSC): PaITulin uudistus. Paikkatiedon teholaskenta.
Mika Ahvenainen (Liikennevirasto): Uusi Digiroad ja Liikenneviraston latauspalvelut.
Miia Huomo (Tilastokeskus): Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto.
Roope Tervo (Ilmatieteen laitos): Avoimet sääaineistot
Jakob Ventin (MML): Paikkatiedon palvelualustan pilotti.