Geoinformatiikan opetus

FIUGINETissä on tarjolla geoinformatiikan opetusta verkoston opiskelijoille. Useat kurssit on mahdollista suorittaa joustavan opinto-oikeuden (JOO-sopimuksen) mukaisesti. Lisäksi verkostossa on tarjolla kursseja, joita voi suorittaa verkon kautta. Tarkista kunkin opintojakson kohdalta ilmoittautumismenettely sekä osallistujamäärärajoitukset ja tasovaatimukset.

JOO-opinnoista saat lisätietoja JOOPAS-verkkopalvelusta. Sinulla tulee olla sekä kotiyliopistosi että kohdeyliopistosi puolto opintojakson suorittamiselle.

Aikuisopiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja erillisopiskeluoikeudella (ota yhteyttä opetusta antavan yliopistoyksikön yhteyshenkilöön tai opintotoimistoon). Lisäksi joitakin kursseja tarjotaan Avoimen yliopiston kautta.

Geoinformatiikan opetusta antavat yliopistoyksiköt ja niiden yhteyshenkilöt:

Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos
Vanhempi yliopistonlehtori Petri Rönnholm, etunimi.sukunimi@aalto.fi, puh. 050- 5930534.

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Professori Tuuli Toivonen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, puh: 02-941 51643

Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos
Professori Markus Holopainen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, puh: 09-191 58181

Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos
Professori Alfred Colpaert, etunimi.sukunimi@uef.fi, puh: 013-251 3441

Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
Professori Timo Tokola, etunimi.sukunimi@uef.fi, puh: 050-4015 835

Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Yliopistonlehtori Anssi Lensu, etunimi.sukunimi@jyu.fi, puh: 040-805 3903

Oulun yliopisto, Maantieteen laitos
Harri Antikainen, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
Professori Niina Käyhkö, etunimi.sukunimi@utu.fi, puh: 0400-310427