Taustaa

Geoinformatiikan verkosto FIUGINET on yliopistojen geoinformatiikkayhteistyötä koordinoiva verkosto Suomessa.

Se jatkaa monien määräaikaisten ja jo purkautuneiden alan verkostojen, kuten Geoinformatiikan virtuaaliyliopiston, paikkatietoaineistojen hankkimiseksi perustetun konsortion, pääkaupunkiseudun geoinformatiikan tutkimuksen ja opetuksen neuvottelukunnan sekä Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tutkimus- ja koulutusjaoston toimintaa.

Pysyvälle ja laajapohjaiselle tieteenalaverkostolle on nähty selvä tarve tutkimuksen ja opetuksen tukijana. Myös monet kansalliset geoinformatiikan alan prosessit tarvitsevat yhtenäistä yliopistotasoista edustusta. Verkoston tarpeellisuus on nähty myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvostossa.

Helsingin, Joensuun, Oulun ja Turun yliopistojen, sekä Teknillisen korkeakoulun rehtorit allekirjoittivat syyskuussa 2008 FIUGINETin perustamissopimuksen. Perustamissopimuksessa nimetty väliaikainen johtoryhmä laati verkostolle toimintasäännöt ja hyväksyi ne järjestäytymiskokouksessa 16.3.2009.