Tutkimuksen infrastruktuuri

FIUGINET osallistuu aktiivisesti suomalaisen geoinformatiikan tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. FIUGINET, suomalaisten yliopistojen edustajana, on yhdessä kansallisten tutkimuslaitosten, CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa suunnitellut tapoja parantaa paikkatietoinfrastruktuuria ja siten toteuttaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT, Opetus- ja kulttuuriministeriö) ja EU:n INSPIRE-direktiivin tavoitteita. Tästä suunnittelutyöstä on syntynyt hanke Open Geospatial Information Infrastructure for Research (oGIIR). oGIIR tulee jatkossa muodostamaan pohjan geoinformatiikan avoimen, virtuaalisen infrastruktuurin rakentamiselle ja ylläpidolle tieteellistä tutkimusta varten.

Infrastruktuuri pitää sisällään

(1) korkealaatuisten, avointen paikkatietoaineistojen saatavuuden (hankinnat, aineistojen avaaminen ja yhtenäistäminen, lataus- ja rajapintapalvelut, aineistojen ja metatietojen pitkäaikaissäilytys),

(2) paikkatieto-ohjelmistojen ja analyysisovellusten tarjoamisen (olemassa olevien ohjelmistojen saatavuuden parantaminen, tutkimushankkeiden kehittämien sovellusten jakaminen),

(3) paikkatietoanalyysien vaatiman suurteholaskennan ja käyttäjien aineistojen keskitetyn säilytyksen,

(4) koulutus- ja tukipalvelut yliopistojen käyttäjille

Geoportti – Finnish Geospatial Research and Education Hub

Fiuginet osallistuu aktiivisesti kansallisen tutkimuksen paikkatietoinfrastruktuurin Geoportin kehittämiseen.

Latauspalvelut

PaITuli: kansallisten tutkimuslaitosten paikkatietoaineistojen latauspalvelu suomalaisille korkeakouluille (ylläpitäjä CSC)

AVAA: avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta tutkimusryhmille (ylläpitäjä CSC)

Paikkatietoikkuna: kaikille avoin, julkinen kansallisten tutkimuslaitosten paikkatiedon katselupalvelu (ylläpitäjä Maanmittauslaitos)

Paikkatieto-ohjelmistojen tarjoaminen

Jäsenyliopistot (kts. Verkosto ja johtokunta)

CSC:n tietovaranto saatavilla olevista ohjelmistoista

Suurteholaskenta ja datan hallinta

CSC: Suurteholaskenta ja datan hallinta palvelut

Koulutus- ja tukipalvelut

Jäsenyliopistot (kts. Geoinformatiikan opetus)

CSC:n tarjoamat koulutukset

Yhteenveto CSC:n geoinformatiikan alan palveluista: https://research.csc.fi/geosciences